top of page

Wycieczki Lokalne

Warunki wycieczek 1 dniowych.

​Organizatorem 1-dniowych wycieczek na terenie Wysp Kanaryjskich jest biuro Kanarypopolsku.pl Agnieszka Mulak NIE: Y6078351V I.004616.1 lub firmy lokalne,    z którymi zostało zawarte stosowne porozumienie i występuje na rynku polskim pod nazwą handlową www.kanarypopolsku.pl

Ogólne warunki wycieczek lokalnych:

Godzina podana na bilecie/voucherze jest w czasie lokalnym - kanaryjskim.             

W przypadku spóźnienia się o więcej niz 10 minut możemy uznać, że zrezygnowałeś z wycieczki bez możliwości zwrotu ceny za bilet. W przypadku wątpliwości co do miejsca i godziny spotkania prosimy kontaktować się bezpośrednio z lokalnym dostawcą lub z biurem www.kanarypopolsku.pl 

Ze względu na komfort i bezpieczeństwo innych uczestników możemy odmówić udziału w wycieczce lub wyprosić z autokaru osoby będące pod wpływam alkoholu lub zachowujące się hałaśliwie, agresywnie lub w inny nieodpowiedni sposób, bez możliwości zwrotu ceny za bilet i transportu zastępczego.

Cena i warunki płatności. Cena wyrażona jest w walucie EURO. Po dokonaniu zgłoszenia, a następnie otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji należy opłacić rezerwację w walucie EURO lub w PLN w terminach i wysokości wskazanej na rezerwacji. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest podstawą do anulowania rezerwacji wg warunków anulacji.

Warunki anulacji:  rezygnację z wycieczki należy zgłosić w formie pisemnej lub przez email. Koszty anulacji wynoszą odpowiednio: dla oferty standardowej: do 15 dni przed wyjazdem - 0 % (zwrot całości wpłaty), do 2 dni przed wyjazdem - 50%, poniżej 2 dni przed wyjazdem - 100% (brak zwrotu) dla oferty promocyjnej: do 2 dni przed wyjazdem - 50%, poniżej 2 dni przed wyjazdem - 100% (brak zwrotu) dla oferty bezzwrotnej : 100% (brak zwrotu) bez względu na termin zgłoszenia anulacji. Wymogiem realizacji wycieczki jest minimalna liczba uczestników. Organizator ma prawo do odwołania wycieczki do 2 dni przed terminem wyjazdu, w tej sytuacji uczestnikom zostanie zaproponowany inny termin lub zwrot całości wpłaty.             W przypadku zdarzeń losowych i siły wyższej np złej pogody uniemożliwiającej realizację programu organizator ma prawo do zaproponowania innego terminu realizacji wycieczki, a w przypadku braku akceptacji uczestnikom przysługuje zwrot całości ceny. Dołożymy wszelkich starań, by sytuacje konfliktowe rozwiązać             

w sposób polubowny. W przypadku braku porozumienia obowiązują przepisy prawa hiszpańskiego obowiązującego na terenie Wysp Kanaryjskich.

bottom of page