top of page

Regulamin Serwisu

Regulamin

Pkt 1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.kanarypopolsku.pl  prowadzonego przez Agnieszka Mulak Lanzarote 35509 Playa Honda Calle Mastil 49 NIE: Y6078351V i Mulak.pl Bogdan Mulak NIP9551036464  

​Pkt 2. Określenie warunków technicznych korzystania z serwisu

2.1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
Urządzenie (komputer stacjonarny, przenośny, tablet, smartfon), posiadające dostęp do sieci Internet.
Zainstalowana na urządzeniu przeglądarka Internetowa Internet Explorer 8.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 3.6 lub wyższa, z zainstalowaną Java Virtual Machine.
Zainstalowany na urządzeniu program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

Pkt 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą internetową

3.1. Serwis http://www.kanarypopolsku.pl zawiera informacje na temat usług o charakterze turystycznym dostępnych na Wyspach Kanaryjskich.
3.2. Serwis http://www.kanarypopolsku.pl umożliwia dokonywanie rezerwacji w zakresie wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu, atrakcji oraz transferów organizowanych na Wyspach Kanaryjskich.
3.3. Serwis http://www.kanarypopolsku.pl współpracując z kontrahentami europejskimi daje możliwość rezerwacji pojedynczych usług jak i pakietów turystycznych realizowanych przez firmy zewnętrzne. Każdorazowo oferta zostanie przedstawiona na życzenie Użytkownika.

Pkt 4. Zasady korzystania z serwisu http://www.kanarypopolsku.pl

4.1. Uzytkownik zapoznaje sie z informacją na temat usług proponowanych przez serwis.
4.2. Użytkownik dokonuje rezerwacji wstępnej poprzez:

4.2.1. Złożenie zamówienia w trybie on line "Rezerwuj online" z możliwością natychmiastowej zapłaty.
4.2.2. Złożenie zamówienia w trybie off line " Bezpłatna Rezerwacja" z możliwością póżniejszej zapłaty
4.2.3. Kontakt telefoniczny z obsługą serwisu http://www.kanarypopolsku.pl pod numerem telefonu:

+48 600 058 816, +48 608 550 224 lub adres email: info@kanarypopolsku.pl

4.3. Warunki i wybór formy płatności

4.3.1 Po dokonaniu rezerwacji warunki płatności zostaną ustalone przez obsługę serwisu http://www.kanarypopolsku.pl ze względu na różne wymogi Organizatorów Turystyki, Kontrahentów i Usługodawców

4.3.2 Klient może dokonać płatności w wybranej walucie: PLN, EUR na wskazane konto uwzględniając aktualny kurs Banku Pekao SA sprzedaży

4.3.3. Klient może uiścić opłatę gotówką wskazanemu przedstawicielowi serwisu http://www.kanarypopolsku.pl w walucie PLN lub EUR.

4.4. Potwierdzenie rezerwacji

4.4.1. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Klient otrzyma mailem potwierdzenie rezerwacji lub umowę zgłoszenie. Dokument ten określa, kto jest Organizatorem  lub Dostawcą Usługi. Tym samym zostaje zawarta umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem/Dostawcą Usługi.
4.4.2. Serwis  http://www.kanarypopolsku.pl każdorazowo przekaże Użytkownikowi szczegółowe warunki zmian i anulacji dla wybranego Organizatora/Dostawcy Usługi 

Pkt 5. Niewiążący charakter Serwisu

5.1. Wszelkie informacje opublikowane na stronie http://www.kanarypopolsku.pl, nie stanowią oferty  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jego treści mają  charakter informacyjny i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Pkt 6. Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jestAgnieszka Mulak Lanzarote 35509 Playa Honda Calle Mastil 49 NIE: Y6078351V
6.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez http://www.kanarypopolsku.pl w celu realizacji zarezerwowanych/zakupionych usług oraz w celach marketingowych i informacyjnych.
6.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6.4. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Pkt 7. Postanowienia końcowe

7.1. Serwis http://www.kanarypopolsku.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były prawidłowe. W przypadku pojawienia się uchybień i pomyłek wiążące informacje stają się te publikowane   w umowe/potwierdzeniu rezerwacji oraz w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora.
7.2. Cena oferty zostanie potwierdzona przez obsługe serwisu http://www.kanarypopolsku.pl i staje się wiążąca w momencie zawarcia umowy.
7.3. Serwis http://www.kanarypopolsku.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian treści w serwisie  w każdym czasie. 
7.4. Osoba wypełniająca formularz zakupu/rezerwacji na stronie serwisu musi być upoważniona przez wszystkich uczestników podróży i tym samym potwierdza, że wszyscy uczestnicy akceptują warunki zakupu/rezerwacji. 
Osoba ta będzie odpowiedzialna za całkowity koszt zakupu/rezerwacji, w tym za opłaty z tytułu anulowania lub zmiany rezerwacji, jak również winna poinformaować pozostałych uczestników o szczegółach zakupu/rezerwacji. 
7.5. W uzasadnionych przypadkach gdy http://www.kanarypopolsku.pl  będzie,  podejrzewać, że doszło do malwersacji/oszustwa, będzie mieć prawo anulować ją w sposób automatyczny, wysyłając stosowną informację na adres elektroniczny podany przez klienta w momencie dokonania rezerwacji.
7.6. Reklamacje
7.6.1. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z realizacją imprezy turystycznej lub usługi turystycznej regulują Ogólne Warunki Uczestnictwa dla danego Organizatora/Dostawcy Usługi.
7.6.2. Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować pisemnie na adres e-mail info@kanarypopolsku.pl lub bogdan@mulak.pl
7.7. Zmiany Regulaminu dokonywane będą  poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu , który staje się wiążący w dniu jego opublikowania.

bottom of page